text.skipToContent text.skipToNavigation

Privacyverklaring

Samenvatting van de Privacyverklaring en overzicht van verwerkingen

 

Verantwoordelijke van de verwerking

Pharmacies by Medi-Market Group

Cicerolaan 7

1140 Evere

België

Administration@medi-market.be

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

- Partner getrouwheidsprogramma

- Consumentenservice

- Partner voor het versturen van pakjes of post

- Betalingspartners

- Interne webmaster

- Interne CRM

Uw rechten

- Recht op inzage van uw gegevens;

- Recht op rectificatie, update en vervollediging van uw gegevens;

- Recht op schrapping van uw gegevens;

- Recht op beperking van de verwerking;

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid;

- Recht op bezwaar/verzet tegen verwerking;

- Recht op intrekking van uw toestemming.

Geautomatiseerde beslissingsvorming

Niet van toepassing

Overdracht naar derde landen

Hosting server in Zwitserland

Persoonsgegeven

Doeleinden van de verwerking

Basis

Maximale bewaartermijn*

Al dan niet verplicht karakter van persoonsgegeven

Naam en voornaam

Levering van diensten

Facturatie

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

5 jaar na aanmaak account/laatste bestelling

Verplicht

Geboortedatum van de koper

Controle bekwaamheid koper (meerderjarigheid)

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

13 maanden na aanmaak account/laatste bestelling

Verplicht

De leeftijd en het geslacht van de patiënt, alsook iedere andere relevante gezondheidsinformatie alsook de coördinaten waarop de patiënt kan gecontacteerd worden

Advies, opvolging en veiligheid

Naleving van een wettelijke verplichting

13 maanden na de aanmaak van het account/laatste bestelling

Facultatief

E-mailadres

inloggegevens

Communicatie m.b.t. bestellingen

Nieuwsbrief

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

m.u.v. de nieuwsbrief: toestemming

5 jaar na aanmaak account/laatste bestelling

Verplicht voor de aanmaak van een account online/gebruik van de diensten online

M.u.v. de nieuwsbrief: facultatief

Wachtwoord

Aanmaak van account online en toegang tot account

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

5 jaar na aanmaak account/laatste bestelling

Verplicht voor de aanmaak van een account online/gebruik van de diensten online

Geslacht van de koper

Personalisatie van ervaring en van commerciële voorstellen

Toestemming

13 maanden na aanmaak account/laatste bestelling

Facultatief

Adres

Levering

Facturatie

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

5 jaar na aanmaak account/laatste bestelling

Verplicht voor de aanmaak van een account online/gebruik van de diensten online

Telefoonnummer

Communicatie m.b.t. opvolging van bestellingen

Toestemming

5 jaar na aanmaak account/laatste bestelling

Facultatief

IP adres en andere gegevens verzameld bij het bezoek van de Website

Optimalisatie van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

Toestemming of legitiem belang, afhankelijk van het type cookie

13 maanden na laatste bezoek van de Gebruiker op de Website

Facultatief

Bestelgeschiedenis

Beheer van besteloperaties

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

13 maanden na de laatste bestelling

Verplicht voor de aanmaak van een account online/gebruik van de diensten online

Interesses

Personalisatie van ervaring en van commerciële voorstellen

Toestemming

13 maanden na aanmaak account/laatste bestelling

Facultatief

Gegevens meegedeeld tijdens contactname met u

Bijstand in eshop, opvolging en levering van bestelling, antwoord op vragen

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst/precontractuele informatie

5 jaar na aanmaak account/laatste bestelling, of 13 maanden na laatste contact met klant en in afwezigheid van aanmaak account

Facultatief of verplicht, afhankelijk van de context

* zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van uw rechten, de bescherming van onze rechten en andere bewaringsverplichtingen die door de wet worden opgelegd.

Volledige versie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Pharmacies by Medi-Market Group, met maatschappelijke zetel te Cicerolaan 7, 1140 Evere, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0548.663.375 (hierna "PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP", "wij/we" of "ons Bedrijf").

Voor meer informatie m.b.t. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP, gelieve de pagina "Wie zijn wij?" te raadplegen.

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van "PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP". Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacyverklaring (hierna genoemd “Privacyverklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.pharmacy-medi-market.be, haar subdomeinen en de diensten die hieraan verbonden zijn (hierna genoemd de “Website”), (ii) uw bezoeken in onze PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP winkels en in het algemeen op (iii) alle (commerciële) relaties tussen PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt worden, en omvat alle verwerking van persoonsgegevens waarvoor PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP verantwoordelijk is.

Deze Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP verzamelt, alsook over de wijze waarop PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP wilt benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacywetgeving”, te weten (i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation die in werking trad op 25 mei 2018 – de “GDPR”) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens .

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op onze diensten en het aankopen van onze producten, en in het algemeen, enige communicatie met PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of “opt-in” deelname) van de Privacyverklaring en aldus van de manier waarop PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacyverklaring te lezen in samenhang met de Algemene gebruiksvoorwaarden en de Cookieverklaring van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP.

1. Soorten persoonsgegevens

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

(a) Naam en voornaam;

(b) Geboortedatum van de koper;

(c) De leeftijd en het geslacht van de patiënt, alsook iedere andere relevante gezondheidsinformatie alsook de coördinaten waarop de patiënt kan gecontacteerd worden;

(d) E-mailadres;

(e) Wachtwoord;

(f) Geslacht van de koper;

(g) Facturatie - en/of leveringsadres (adres, postcode, dorp, land);

(h) Telefoonnummer (vast en/of gsm);

(i) IP-adres;

(j) Bestelgeschiedenis;

(k) Interesses;

(l) Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgemaakt aan PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP (bv. tijdens correspondentie);

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, door middel van cookies, desgevallend met uw toestemming. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP registreert bijvoorbeeld automatisch welke delen van de Website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt, welke website u bezocht hebt toen u toegang kreeg tot de Website, enz. We kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens, maar het stelt PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP in staat statistieken te verzamelen over het gebruik van de Website. Daarom betekent het surfen op de PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP Website dat u akkoord gaat met het gebruik van bepaalde cookies. Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie.

De verwerking van de persoonsgegevens (a), (b), (d), (e), (g) en (j) is een voorwaarde teneinde te kunnen genieten van onze diensten. Wij verbinden ons ertoe enkel persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor de specifieke verwerkingsdoeleinde en deze enkel te verwerken in functie van het beoogde doel.

2. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

(a) De aanmaak van of wijziging van uw account;

(b) De toegang tot de Website;

(c) Een online bestelling;

(d) In het algemeen, het gebruikmaken van onze diensten (al dan niet via de Website);

(e) Een bezoek van de Website van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP door middel van de cookies;

(f) In het algemeen, de correspondentie met en uitgaande van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP;

(g) In het algemeen, de samenwerking met PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP;

De door PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

3. Gebruik persoonsgegevens (doeleinden en wettelijke basis)

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

(a) Het aanmaken van uw account op onze Website:

U kunt uw bestellingen online plaatsen via uw account op onze Website. Om dit te doen, is het noodzakelijk om een onlineaccount aan te maken, door persoonsgegevens in te voeren die wij gebruiken om uw account met uw persoon te verbinden (adres, e-mail, naam, voornaam, geboortedatum en wachtwoord). Wij hebben echter geen toegang tot uw bankgegevens.

Deze verwerking is gebaseerd op de (pre)contractuele uitvoering.

(b) Een expliciete uitnodiging onder vorm van schriftelijke vraag bij de bestelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, alsook de leeftijd en het geslacht van de patiënt aan te duiden, en iedere andere relevante gezondheidsinformatie alsook de coördinaten waarop de patiënt kan gecontacteerd worden:

In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, nodigen wij u uit om bij het bestellen van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen de leeftijd en het geslacht van de patiënt te vermelden, evenals alle andere relevante informatie met betrekking tot de gezondheid van de patiënt, alsook de contactgegevens waarmee hij bereikt kan worden. Dit is bedoeld om advies, opvolging en patiëntveiligheid te versterken.

Deze verwerking is gebaseerd op een wettelijke verplichting.

(c) Ontvangst en verwerking van de vragen gesteld via het contactformulier of via alle communicatiemiddelen:

Een online contactformulier is beschikbaar via uw account. U hebt ook de mogelijkheid om ons telefonisch, via e-mail of per brief te contacteren. Om aan uw verzoeken (bv. om informatie of een offerte te krijgen, …) te kunnen voldoen, zullen wij enkele van uw persoonsgegevens moeten verwerken (vraag naar informatie, vraag naar reservatie, vraag naar consultatie, enz.). Het betreft gegevens die volgens u nodig zijn om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Deze verwerking is gebaseerd op de precontractuele uitvoering.

(d) Opvolging van een aankoop:

Als klant hebt u de mogelijkheid om op de Website van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP aankopen te verrichten. Tijdens iedere aankoop, hebt u de mogelijkheid om uw bestelling op te volgen via de informatie de wij u per e-mail sturen of via uw account. In het kader hiervan, zullen wij enkele van uw persoonsgegevens verzamelen (e-mailadres, telefoonnummer, bestelgeschiedenis, facturatie- en leveringsadres).

Deze verwerking is gebaseerd op de contractuele uitvoering of een wettelijke verplichting.

(e) Uitvoering van diensten, verwerking van uw activiteiten en uitvoering van uw instructies:

Wij gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van de diensten waarvoor u op PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP beroep hebt gedaan (bv. leveren van bestelde producten op het meegedeelde leveringsadres). Dit gebruik houdt in dat PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP in het bezit is van sommige van uw persoonsgegevens zolang onze samenwerking dit vereist.

Deze verwerking is gebaseerd op de contractuele uitvoering.

(f) Versturen van nieuwsbrieven:

In het kader van de verschillende diensten die wij aanbieden, bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven op de nieuwsbrief van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP middels uw e-mailadres.

Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

(g) Het verzenden van facturen en opvolging betalingen:

In het kader van de samenwerking met PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP zullen wij sommige van uw persoonsgegevens moeten gebruiken om facturen op te maken en desgevallend, in opvolging van de betalingen, zullen deze verder door de boekhoudafdeling verwerkt worden met het oog op een goed beheer van de facturatiedossiers (naam, voornaam, facturatieadres).

Deze verwerking is gebaseerd op de contractuele uitvoering en/naleving van wettelijke verplichtingen.

(h) Naleving van wet- en regelgeving:

Wij zorgen voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving. In deze context, en als dit nodig is, zullen we sommige van uw persoonsgegevens moeten verwerken.

Deze verwerking is gebaseerd op de naleving van een wettelijke verplichting.

(i) Bescherming van onze rechten en de rechten van derden:

Wij zouden uw gegevens kunnen gebruiken om onze rechten of de rechten van derden te beschermen in het kader van de verdediging of bescherming van wettelijke belangen, rechtszaken, beheer van vorderingen of geschillen, in geval van herstructurering van bedrijven, fusies of overnames.

We zullen ze gebruiken op basis van onze legitieme belangen of wettelijke verplichting.

(j) Optimalisatie van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website:

Om de kwaliteit van uw bezoeken aan onze Website te verbeteren, gebruiken wij bepaalde cookies die ons in staat stellen enkele van uw persoonsgegevens te onthouden. We gebruiken echter zeer beperkte lange-termijncookies.

Klik hier voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Deze verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang of op uw toestemming, afhankelijk van het type cookies.

(k) Personalisatie van ervaring en commerciële voorstellen:

U hebt de mogelijkheid, maar bent hier niet toe verplicht, om ons uw geslacht en interesses mee te delen. Dit staat ons toe om uw ervaring op de Website, zowel tijdens een bezoek als tijdens uw aankopen, te personaliseren. Het staat ons eveneens toe om onze commerciële voorstellen in functie van deze persoonsgegevens aan te passen.

Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

4. Mededeling persoonsgegevens aan derden

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP zal uw persoonsgegevens niet meedelen aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

In het kader hiervan, zullen wij uw persoonsgegevens mogelijks meedelen aan volgende personen of categorieën van personen:

 • Partner getrouwheidsprogramma
 • Consumentenservice
 • Partner voor het versturen van pakjes of post
 • Betalingspartners
 • Interne webmaster
 • Interne CRM

Wanneer de klant accepteert om het merk Pharmacy by Medi-Market te beoordelen, erkent hij dat hij op de hoogte werd gesteld dat zijn persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de derde partij Echte Beoordelingen in het kader van het verzamelen van zijn beoordeling over zijn bestelling. Echte Beoordelingen gebruikt deze persoonsgegevens van klanten enkel in het kader van de software voor het verzamelen van klantenbeoordelingen en enkel wanneer dit nodig is. Echte Beoordelingen verbiedt zichzelf formeel om deze persoonsgegevens mee te delen aan wie dan ook of om de klant met naam te identificeren of zijn privacy te schenden.
De klant kan op elk moment het delen van zijn gegevens met Echte Beoordelingen beëindigen via zijn Account, Mijn Gegevens door de optie “geef uw mening” uit te vinken.

Indien het noodzakelijk is dat PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP uw persoonsgegevens meedeelt aan derden, dan is de betreffende derde ertoe gehouden om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Niettegenstaande het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP uw persoonsgegevens meedeelt aan andere derden:

Aan de bevoegde autoriteiten wanneer PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure; Zo kunnen we bijvoorbeeld ertoe gebracht worden om gegevens uit te wisselen met overheidsinstanties (met inbegrip van gerechtelijke autoriteiten, politie en toezichthouders) in het geval van bijvoorbeeld cyberincidenten.

Ter vrijwaring en verdediging van de rechten van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP of aan derden hun verdediging toe te staan of indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te kunnen voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen;

Wanneer PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn;

Aan onze filialen/andere entiteiten van de groep;

Wanneer u hiervoor uitdrukkelijk ingestemd hebt, indien van toepassing.

5. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP geeft geen persoonsgegevens door aan landen die geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig is aan de van kracht zijnde wetgeving in de Europese Economische Ruimte, behalve als een adequaat niveau van bescherming en beveiliging van persoonsgegevens in de zin van de GDPR wordt gegarandeerd.

6. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de respectieve doeleinden, zoals beschreven in deze Privacyverklaring onder ‘Gebruik persoonsgegevens’.

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP bewaart alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld in papierbestanden die zich intern in het bedrijf bevinden, op haar interne servers en in haar computerprogramma’s en op een cloudserver gevestigd in Europa.

Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van uw rechten, de bescherming van onze rechten en andere bewaringstermijnen voorgeschreven door de wet, zullen uw persoonsgegevens gewoonlijk bewaard worden tot maximum:

- 5 jaar na de aanmaak van uw account/laatste bestelling, wat volgende gegevens betreft:

 • Naam en voornaam,
 • E-mailadres,
 • Wachtwoord,
 • Adres,
 • Telefoonnummer,
 • Gegevens meegedeeld tijdens contactname (tenzij in afwezigheid van bestelling - in dat geval worden de gegevens bewaard tot 13 maanden na het laatste contact).

- 13 maanden na aanmaak van uw account/laatste bestelling, wat de volgende gegevens betreft:

 • Geboortdatum van de koper,
 • Geslacht van de koper,
 • De leeftijd en het geslacht van de patiënt, alsook iedere andere relevante gezondheidsinformatie alsook de coördinaten waarop de patiënt kan gecontacteerd worden,
 • Bestelgeschiedenis,
 • Interesses.

- 13 maanden na uw laatste bezoek van de Website, wat de volgende gegevens betreft:

 • IP adres en andere gegevens verzameld tijdens uw bezoek van de Website

7. Uw privacyrechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • In bepaalde omstandigheden, recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht om uw toestemming in te trekken (in de hypothese dat de basis voor de verwerking de toestemming is);
 • Recht om een klacht in te dienen. U hebt het recht een klacht in te dienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen bij de dienst gegevensbescherming (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Wij leggen de betrokkenen geen besluiten voor die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking die juridische gevolgen heeft voor hen of die op een vergelijkbare manier gevolgen heeft, met inbegrip van profilering.

In overeenstemming met de GDPR en de Belgische wetgeving, is de uitoefening van deze rechten in bepaalde gevallen beperkt tot bepaalde hypothesen of afhankelijk van de vervulling van bepaalde voorwaarden.

Indien u bepaalde rechten uitoefent, zal PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP aangeven dat sommige diensten niet langer toegankelijk of mogelijk zijn. Bijvoorbeeld indien u uw leveringsadres laat schrappen zullen er geen producten meer kunnen worden geleverd.

Wanneer u uw privacyrechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met administration@medi-market.be.

U kunt meer informatie over uw privacyrechten vinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna “GBA”) via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

8. Beveiliging persoonsgegevens

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100 % veilig, zodoende kan PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Ten slotte zal de veiligheid van uw account ook afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot de Website. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP zal nooit uw wachtwoord vragen, daarom mag u het nooit zelf meedelen. Wanneer u toch uw wachtwoord doorgeeft aan een derde, zal deze laatste toegang hebben tot uw account, middels uw wachtwoord, en bijgevolg ook tot uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat wordt gemaakt van uw account. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP raadt u dan ook ten stelligste aan om, wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft verkregen tot uw account, uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

9. Update Privacyverklaring

PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP is gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te publiceren. In het kader hiervan, zal u worden geïnformeerd van iedere substantiële wijziging die later aan de Privacyverklaring zou worden aangebracht. Het is evenwel ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

De nieuwste versie is altijd beschikbaar via deze link.

10. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of heeft geen enkele controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacywetgeving handelen.

11. Contacteer PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP

Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop PHARMACY BY MEDI-MARKET GROUP uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via e-mail: administration@medi-market.be of via de post: Pharmacies by Medi-Market Group,Rue de l'Industrie 8bus 2,1400 Nivelles, België.

12. Wat verwachten we van u?

Van onze kant verwachten we dat u ervoor zorgt dat de informatie die u verstrekt heeft, relevant en up-to-date is. U moet ons ook onverwijld op de hoogte brengen van elke belangrijke verandering in uw situatie. Als u ons informatie over een derde partij moet verstrekken, nodigen wij u uit ervoor te zorgen dat deze u toestemming gegeven heeft om dit te doen.

paiment paiment Paiment per per Price shipping shipping Shipping support support Support pharma location Location gift Gift user User basket Basket menu checked out-of-stock weak-stock gift gift shipping giftbox zoom-in cart