text.skipToContent text.skipToNavigation
COVID-19: Zelfstesten beschikbaar | Engagementen

Aansprakelijkheid en garantie

Website, proces voor bestelling en levering, kwaliteit van de informatie

Pharmacy by Medi-Market Group heeft louter een middelenverplichting betreffende de toegang tot en de navigatie op de site, de processen voor bestelling en levering evenals de kwaliteit van de beschikbare informatie.

De site Pharmacy by Medi-Market Group en de inhoud ervan worden “in de bestaande toestand” geleverd, zonder enige garantie. De verantwoordelijkheid van Pharmacy by Medi-Market Group kan niet worden ingeroepen voor alle ongemakken of schade die eigen zijn aan het gebruik van het internet of van elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur gebruikt door de gebruiker, onder meer een bug, een computervirus in eender welke vorm, een verbreking van de dienstverlening om eender welke reden of elk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt erkend.

De links naar andere sites die aanwezig zijn op deze site, gelden louter ter informatie. Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies of de hoofdapotheker kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites noch voor de praktijken van hun eigenaars of beheerders, noch voor de inhoud van de externe sites die een link bevatten naar de site Pharmacy by Medi-Market Group.

Producten, informatie en gezondheidsadvies

De informatie en het gezondheidsadvies op de site zijn in geen geval bedoeld om het raadplegen van een arts te vervangen. Hoewel Pharmacy by Medi-Market Group alle nodige stappen heeft ondernomen om zich te verzekeren van de betrouwbaarheid van de informatie op deze site, kunnen Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies en de hoofdapotheker niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die verkregen kunnen worden door een slecht gebruik ervan.

De foto’s van producten op de site worden louter ter informatie gegeven. Een wijziging van de inhoud of verpakking van een product kan in geen geval worden ingeroepen in geval van afwijking ten opzichte van de foto beschikbaar op de site.

De bijsluiters die gepubliceerd staan in de productfiches worden louter ter informatie gegeven. Alleen de bijsluiter geleverd door de fabrikant in de verpakking van het product bevat de onontbeerlijke informatie (zoals dosering en contra-indicaties) die de gebruiker absoluut moet naleven voor het goede gebruik van het product.

Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies en de hoofdapotheker kunnen in geen geval, en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit een slechte werking of een slecht gebruik van de verhandelde producten. De aansprakelijkheid van Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies of de hoofdapotheker kan evenmin worden ingeroepen bij eventuele wijzigingen van het product afkomstig van de fabrikanten.

In elk geval zal de aansprakelijkheid van Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies of de hoofdapotheker beperkt blijven tot het bedrag van de bestelling. Deze kan niet worden ingeroepen omwille van eenvoudige fouten of weglatingen die waren blijven bestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de voorstelling van de producten.

De Klant blijft exclusief aansprakelijk voor de gegevens die hij meedeelt via het gezondheidsformulier dat hem gevraagd wordt in te vullen op het moment van de bestelling.

De producten die beschikbaar zijn voor verkoop voldoen aan de van kracht zijnde Belgische wetgeving. De aansprakelijkheid van Pharmacy by Medi-Market Group, S.A. Pharmacy by Medi-Market Group Gosselies of de hoofdapotheker kan niet worden ingeroepen bij niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden geleverd.

paiment paiment Paiment per per Price shipping shipping Shipping support support Support pharma location Location gift Gift user User basket Basket menu checked out-of-stock weak-stock gift gift shipping giftbox zoom-in cart