text.skipToContent text.skipToNavigation
COVID-19 : Zelftesten beschikbaar

Herroeping & terugbetaling

Wetgeving
In overeenstemming met de geldende wetgeving voor de verkoop op afstand (wet van 6 april 2010) heeft de klant het recht om Pharmacy by Medi-Market mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop (voor de producten waarvoor hij zich kan herroepen - dit is aangegeven in de productdetails; bijvoorbeeld : op een medical device is het herroepingsrecht niet van toepassing) zonder boete en zonder dat hij hiervoor een reden moet opgeven, binnen een maximale termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum.

Herroepingstermijn
De producten moeten via de post opgestuurd worden of teruggebracht worden naar een verkooppunt, ten laatste 14 dagen na de communicatie van de klant waarin hij meedeelt zich te wensen herroepen van zijn aankoop. De producten moeten in hun originele verpakking verpakt zijn, mogen noch geopend of beschadigd zijn en moeten beschikken over alle accessoires, bijsluiters of gebruiksaanwijzingen.

Hoe kan ik een herroepingsaanvraag indien?
In Mijn Account, onder de rubriek Mijn Bestellingen, vindt u een overzicht van uw geplaatste bestellingen. Selecteer de bestelling waarvoor u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. Klik op ‘mijn bestelling retourneren’. U kunt de te retourneren producten selecteren en u wordt gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Het is absoluut noodzakelijk om deze stappen te doorlopen om uw herroepingsaanvraag in te dienen. U dient nadien een herroepingsformulier af te drukken*, in te vullen en dit met de producten naar een apotheek Pharmacy by Medi-Market te brengen of rechtstreeks met de post op te sturen.
*Kunt u het formulier niet afdrukken? De medewerkers in onze apotheken Pharmacy by Medi-Market kunnen u een exemplaar bezorgen.

Verzendkosten
De verzendkosten voor het terugsturen van het (de) product(en) zijn ten laste van de klant als deze laatste de producten met de post terugstuurt naar volgend adres: Medi-Supply Internet, t.a.v. Service Webshops, Rue de l'Industrie 8, 1400 Nivelles. De klant kan het (de) product(en) ook kosteloos terugbrengen naar een van onze apotheken Pharmacy by Medi-Market.

Leveringskosten
In het geval van een herroeping van uw volledige bestelling, zullen de eventuele verzendkosten die u betaalde bij uw bestelling worden terugbetaald. In het geval van een herroeping van een gedeelte van uw bestelling, zal enkel de prijs van het (de) aangekochte product(en) worden terugbetaald.

Terugbetalingstermijn
De terugbetaling zal uitgevoerd worden binnen een termijn van 14 dagen volgend op de ontvangst en controle van het (de) product(en) waarvoor u gebruik maakt van uw herroepingsrecht.
 
paiment paiment Paiment per per Price shipping shipping Shipping support support Support pharma location Location gift Gift user User basket Basket menu checked out-of-stock weak-stock gift gift shipping giftbox zoom-in cart